Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Aktualności

ANGIELSKA WERSJA PORADNIKA DLA EDUKATORÓW OSÓB DOROSŁYCH JUŻ DOSTĘPNA!

Głównym celem projektu „Rozbudź w sobie kreatywność” jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie dotarcia do dorosłych, zmotywowania ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki.
 
W ramach projektu „Develop Your Creativity” powstał poradnik dla edukatorów osób dorosłych pn. „Metodyka nauczania osób dorosłych oraz standard pracy edukatora w dobie COVID”.
 
❗️Angielska wersja jest już dostępna online❗️
PORADNIK DO POBRANIA W WERSJI ANGIELSKIEJ (PDF) [LINK]
 
Miłej lektury!
____________
 
[ENGLISH VERSION]
 

The main goal of the “DEVELOP YOUR CRETIVITY” project is to improve social inclusion in adult education in the field of creativity by increasing educators’ competences in reaching adults, motivating them to start and continue learning.

As part of the project “Develop Your Creativity”, a guide for adult educators was created. “Methodology of teaching adults and the standard of educator’s work in the COVID era”.

❗️The English version is now available online❗️
ENGLISH VERSION DOWNLOAD GUIDE (PDF) [LINK]

HAVE A NICE READING!
_________

#DYC #DevelopYourCreativity #adult #education #Erasmus+ #guide for adults #education #strategic #partnership #development
#COVID-19
1
2
Scroll Up