Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Aktualności

SZKOLIMY MŁODZIEŻ Z BUŁGARII I LITWY W RAMACH WYMIANY ERASMUS+

To była naprawdę intensywna sobota. 🙋‍♀️🙋🇱🇹🇧🇬🇵🇱
Dzięki Fundacja Mosty Rozwoju mieliśmy okazję przeprowadzić warsztaty z młodymi, kreatywnymi i pełnymi energii ludźmi z Bułgarii i Litwy w ramach wymiany młodzieży How to become more attractive on the labor market?”Erasmus+ .
Poruszyliśmy wiele wątków…😀
To w skrócie tematy przeprowadzonych przez nas warsztatów.
▫️Charyzma czy naturalny talent — co decyduje tak naprawdę o byciu liderem.
▫️Od czego zacząć działalność społeczną. Mapy myśli jako idealne narzędzie do zaplanowania swojej kariery.
▫️Dobre i kreatywne CV kluczem do wymarzonej pracy.
▫️Social media bez tajemnic — na co koniecznie zwrócić uwagę podczas tworzenia postów oraz jak budować zasięgi.
To w skrócie tematy przeprowadzonych przez nas warsztatów. 
Nasi uczestnicy również w praktyce przygotowali indywidualne mapy myśli, zapoznali się z tworzeniem CV i prezentacji w programie Canva oraz stworzyli idealny post w social mediach. 💥
Będziemy kibicować ✊, żeby wiedza, kompetencje i umiejętności nabyte na naszych warsztatach zaowocowały w rozwoju naszych uczestników. ⚡
 

___________
[ENGLISH VERSION]

It was a really intense Saturday.
Thanks to the Mosty Rozwoju Foundation, we had the opportunity to conduct workshops with young, creative and energetic people from Bulgaria and Lithuania as part of the youth exchange How to become more attractive on the labor market? “Erasmus +.
We touched upon many threads …
These are, in short, the topics of the workshops we conducted.
Charisma or natural talent – what really determines being a leader.
Where to start social activity. Mind maps as the perfect tool to plan your career.
A good and creative CV is the key to your dream job.
Social media without secrets – what you must pay attention to when creating posts and how to build ranges.
These are, in short, the topics of the workshops we conducted.
Our participants also prepared individual mind maps in practice, got acquainted with creating a CV and presentations in Canva, and created the perfect social media post.
We will cheer for the knowledge, competences and skills acquired during our workshops to bear fruit in the development of our participants.
________

IMG-2377
IMG-2421
IMG-2447
IMG-2445
IMG-2439
IMG-2434
IMG-2462
Scroll Up