Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Aktualności

kick-off meeting projekt "develop your creativity"

W dniu 18 lipca 2021 roku w Krakowie odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu pt. “DEVELOP YOUR CREATIVITY” realizowanego w ramach programu Erasmus+. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji z Bułgarii – GLOBAL ORGANISATION FOR DEVELOPMENT, Irlandii – EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED oraz Polski – FUNDACJA EDUKACJI ROZWOJU I INNOWACJI.

Spotkanie otworzyła Prezes Stowarzyszenia “Kreatywni dla biznesu” – Karolina Kornecka-Kupiec, następnie wiceprezes Jadwiga Maj oraz Klaudia Kłeczek – specjalistka ds. finansów omówiły kwestie merytoryczne i finansowe projektu.

Podsumowanie spotkania stanowił uroczysty obiad podczas, którego mieliśmy okazję porozmawiać o kolejnych planach dotyczących wspólnych projektów w przyszłości.

___________
[ENGLISH VERSION]

On July 18, 2021, in Cracow the inaugural meeting of project entitled “DEVELOP YOUR CREATIVITY” implemented under the Erasmus + program. The meeting was attended by representatives of organizations from Bulgaria – GLOBAL ORGANISATION FOR DEVELOPMENT, Ireland- EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED and Poland- FUNDACJA EDUKACJI ROZWOJU I INNOWACJI.

The meeting was opened by the President of the Association “Creative for business”- Karolina Kornecka-Kupiec, then vice-president Jadwiga Maj and Klaudia Kłeczek – finance specialist, discussed the substantive and financial issues of the project.

The summary of the meeting was a festive dinner during which we had the opportunity to talk about further plans, which for joint projects in the future.

#KREA #kick-offmeeting #Erasmus+ #development #DevelopYourCreativity #newproject #newhorizont #international #cooperation

1
1
4
3
2
5
Scroll Up