Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Aktualności

WARSZTATY PILOTAŻOWE W RAMACH PROJEKTU DYC

Testowanie materiałów stworzonych w ramach projektu „Develop Your Creativity” z naszymi partnerami z Polski FERI  Fundacja Edukacji, Rozwoju i Innowacji, Irlandii EDU SMART Training Centre D I A L O G of Transformation oraz Bułgarii GOD NGO/ Сдружение ГОД to jeden z kluczowych elementów projektu.

📍 Wczorajsze warsztaty pilotażowe z  Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeszotarach to była prawdziwa przyjemność! Wymiana doświadczeń, cenne uwagi od uczestników są dla nas niezwykle ważne.

📍 Testowaliśmy materiały stworzone w ramach Output 2,3 i 4 dotyczące między innymi asertywności.

📍 Praca w grupach, odgrywanie ról, burza mózgów to jedne z metod, które wykorzystaliśmy w pracy z uczestnikami.

📲 Zachęcamy do zapoznania się z materiałami stworzonymi w ramach projektu #DYC

https://kreatywnidlabiznesu.pl/develop-your-creativity/

[english version]

Testing materials created under the project “Develop Your Creativity” with our partners from Poland FERI Foundation for Education, Development and Innovation, Ireland EDU SMART Training Center D I A L O G of Transformation and Bulgaria GOD NGO / Сдружение ГОД is one of the key elements of the project.

📍 Yesterday’s pilot workshop with the Circle of Rural Housewives in Rzeszotary was a real pleasure! The exchange of experiences and valuable comments from participants are extremely important to us.

📍 We tested materials created under Output 2,3 and 4 concerning, among other things, assertiveness.

📍 Working in groups, role-playing, brainstorming are some of the methods that we used in working with participants.

📲 We encourage you to familiarize yourself with the materials created as part of the #DYC project

  https://kreatywnidlabiznesu.pl/develop-your-creativity/

_________
#warsztaty #DevelopYourCreativity #Erasmus+
#EdukacjaDoroslych #workshop
Erasmus+ Edukacja dorosłych

Scroll Up