Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Kreujemy, Rozwijamy, Edukujemy, Angażujemy - razem budujemy przyszłość

O nas

Jesteśmy grupą młodych i ambitnych osób, które mają ogromne aspirację do tego, aby kreować nową rzeczywistość

Nasz zespół składa się z 7 członków oraz związanych z naszą działalnością wolontariuszy.  Wspólne studia oraz zaangażowanie w sprawy i problemy naszej lokalnej społeczności połączyły nasze drogi oraz sprawiły, że rozpoczęliśmy przygodę, której owocem jest Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu.

Stowarzyszenia daje nam olbrzymie możliwości wpływania na otaczającą nasz rzeczywistość oraz walkę z problemami, które nas dotykają.

Aktualności

01.

— Młodzi, Kreatywni i Zainspirowani

Projekt pt. „Młodzi, Kreatywni i Zainspirowani” jest realizowany
w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. W wymianie będzie uczestniczyć młodzież z Chorwacji, Bułgarii oraz Polski. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w ciekawych warsztatach praktycznych, które pozwolą zdobyć kompleksową wiedzę na tematy stanowiące ważne elementy w budowaniu własnej ścieżki kariery.

02.

— Develop your creativity

Głównym celem projektu „Rozbudź w sobie kreatywność” jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie dotarcia do dorosłych, zmotywowania ich do rozpoczęcia                       
i kontynuowania nauki oraz wsparcia doradczego w celu wprowadzenia ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie.

Nasze projekty

Twoje miasto przyszłości

"Twoje miasto przyszłości" był projektem odnoszącym się do tematyki smart city oraz zanieczyszczeń powietrza. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji i członków naszego stowarzyszenia dzięki warsztatom.

Z muzyka Ludową za Pan brat od najmłodszych lat

Celem głównym projektu pn. „Z muzyką ludową za Pan brat od najmłodszych lat” było kultywowanie tradycji ludowej będącej ważnym aspektem lokalnego dziedzictwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży.

SzkoliMY z Canvy

Projekt "SzkoliMY z Canvy" dotyczył projektowania grafik społecznościowych w programie CANVA dla Koła Naukowego Ekonomistów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Kraków Enterprise Monday's

Krakow Enterprise Monday’s to cyklicznie wydarzenia, których celem jest zainspirowanie studentów do myślenia
o przedsiębiorczości. Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu było partnerem i współorganizatorem wydarzeń na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Partnerzy

Scroll Up