Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Sprawdź nasze projekty

Młodzi, Kreatywni i Zainspirowani

Okres realizacji:  01.03.2021 31.08.2022

Kwota dofinansowania:  12 710,00 EUR

Projekt pt. „Młodzi, Kreatywni i Zainspirowani” zostanie zrealizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. W wymianie będzie uczestniczyć młodzież z Chorwacji, Bułgarii oraz Polski. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w ciekawych warsztatach praktycznych, które pozwolą zdobyć kompleksową wiedzę na tematy, które stanowią ważne elementy w budowaniu własnej ścieżki kariery.

Pomożemy im odkryć swój własny styl, poszerzyć horyzonty oraz zwiększyć potencjał poprzez łączenie edukacji z aktywnym spędzaniem wolnego czasu w środowisku międzynarodowym.

Głównym celem projektu jest aktywizacja młodych osób na rynku pracy w wieku 18-25 lat poprzez organizację warsztatów praktycznych w dziedzinie: social mediów, zarządzania czasem, prezentacji i budowania własnego wizerunku przy zastosowaniu metod: mind-mappingu, case study, dyskusji, burzy mózgów oraz prezentacji. Uczestnicy podczas projektu zdobędą kompleksową wiedzę na tematy, które stanowią ważne elementy w budowaniu własnej ścieżki kariery.

Uczestnicy między innymi stworzą swój własny poradnik indywidualnej organizacji pracy, poznają narzędzia i metody pozwalające im na kreowanie wizerunku w mediach.

RAPORT Z WYMIANY MŁODZIEŻY 01-08.07.2022 – POBIERZ!

Scroll Up