Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Sprawdź nasze projekty

CyberSec EduCheck

CyberSecEduCheck - logotyp

Numer projektu: 2023-2-PL01-KA210-VET-000176822
Okres realizacji: 01.03.2024 28.02.2025
Kwota dofinansowania: 60 000 EUR

GŁÓWNY CEL:
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry szkół średnich oraz pośrednio dla nauczycieli informatyki,
ekspertów, organizacji zajmujących się edukacją w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez stworzenie innowacyjnych
narzędzi do pracy z młodzieżą.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Podniesienie świadomości o cyberbezpieczeństwie: Zapewnienie, że uczniowie, nauczyciele zdają sobie sprawę z
istniejących zagrożeń w cyberprzestrzeni poprzez organizację narzędzi i organizację webinarów.

Rozwinięcie kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa: Dostarczenie narzędzi i szkoleń, które pomogą nauczycielom
w skutecznym przekazywaniu wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa oraz rozwijaniu umiejętności uczniów w zakresie
ochrony swoich danych i urządzeń.
Aktualizacja programów nauczania: Przegląd istniejących programów nauczania w celu uwzględnienia aktualnych trendów
i zagrożeń w cyberprzestrzeni, a także dostosowanie ich do różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania.
Dostosowanie materiałów dydaktycznych: Stworzenie nowych lub dostosowanie istniejących materiałów dydaktycznych
do potrzeb nauczania cyberbezpieczeństwa, tak aby były atrakcyjne i zrozumiałe dla uczniów. Stworzenie propozycji
wartości (Value Proposition) dla zidentyfikowanych beneficjentów tj.
1. (Podręcznik dla nauczycieli szkół średnich zawierający konspekty zajęć mających zwiększyć odporność uczniów na
cyberzagrożenia (minimum 5 lekcji);
2. Dobre praktyki dla dyrekcji, wychowawców oraz pedagogów w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom
cyberzagrożeń, których ofiarą padają uczniowie. M.in. budowanie odporności psychicznej, własnej wartości (10 dobrych
praktyk).
Zapewnienie materiałów edukacyjnych związanych z cyberbezpieczeństwem, które umożliwią nauczycielom skuteczną
naukę i dostęp do narzędzi edukacyjnych.

Współpraca z ekspertami:
Nawiązanie współpracy z lokalnymi i krajowymi ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa oraz
zaproszenie ich do udziału w webinarach i konferencji
Ocena efektywności nauczania: identyfikacja luk kompetencyjnych w szkołach średnich.

Promocja dobrych praktyk w cyberbezpieczeństwie:
Zachęcanie nauczycieli oraz uczniów do dzielenia się wiedzą i
umiejętnościami z innymi, tworzenie grup wsparcia oraz aktywne uczestnictwo w kampaniach na rzecz bezpiecznej
cyberprzestrzeni.

Śledzenie zmian w środowisku cybernetycznym:
Monitorowanie aktualnych zagrożeń i zmian w cyberprzestrzeni, aby na
bieżąco dostosowywać program nauczania.

Realizacja tych celów projektu cyberbezpieczeństwa dla szkół średnich przyczyni się do stworzenia bardziej świadomych i
kompetentnych uczniów w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do
zwiększenia ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa społeczeństwa.

LIDER:
https://www.coventry.ac.uk/wroclaw/

STRONY PARTNERÓW:
https://eccedu.net/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Wszystkie rezultaty wypracowane w ramach niniejszego projektu udostępniane są na zasadzie otwartych licencji (CC BY-SA 4.0 DEED). Można z nich korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń.
Kopiowanie lub przetwarzanie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. W przypadku wykorzystania rezultatów niezbędne jest podanie źródła finansowania oraz jego autorów.

Scroll Up