Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Sprawdź nasze projekty

Develop your creativity

Okres realizacji: 01.06.2021 31.05.2023 

Kwota dofinansowania: 180.135,00 EUR

Głównym celem projektu „Rozbudź w sobie kreatywność” jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie dotarcia do dorosłych, zmotywowania ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wsparcia doradczego w celu wprowadzenia ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie.

W projekcie biorą udział 4 organizacje z różnych części Europy: z Polski – Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu” oraz Fundacja Edukacji Rozwoju
i Innowacji), z Bułgarii – Global Organization For Development /G.O.D./), z Irlandii – Edu Smart Traning Centre Limited.

Projekt buduje swoje działania w oparciu o pobudzanie kreatywności poprzez szeroko rozumianą kulturę i sztukę. Budowanie kreatywności w edukacji pozaformalnej osób dorosłych wiąże się z szeregiem barier, aby im przeciwdziałać należy wyposażyć edukatorów w odpowiednie narzędzia i materiały do pracy. Jednym ze sposobów jest właśnie kultura, która może być przedstawiania w różnych formach i odsłonach: teatr, obraz, muzyka i inne. Umiejętności kulturowe i twórcze dają osobom dorosłym kompetencje takie jak kreatywność, pomysłowość, rozwiązywanie problemów, współdziałanie. Projekt wpisuje się w realizację priorytetu horyzontalnego – wsparcie kreatywności i świadomości kulturowej.

Projekt zainspirowany jest obserwacjami, dokumentami i badaniami europejskimi dotyczącymi edukacji dorosłych. Istnieje wyraźna potrzeba zwiększenia włączenia społecznego poprzez edukację w całej Europie, gdyż wspieranie dorosłych w nabywaniu umiejętności i kompetencji warunkuje samorealizację, zdrowie, szanse na zatrudnienie oraz włączenie społeczne pomaga wzmacniać odporność Europy w okresie szybkich i głębokich przemian.

STRONY PARTNERÓW:
https://edusmart-tc.net/develop-your-creativity/
https://www.facebook.com/GODngo
https://www.feri.org.pl/aktualne-projekty/develop-your-creativity/
https://www.facebook.com/FundacjaFERI
https://www.facebook.com/edusmartDT

Materiały do pobrania:

Wersja Polska Wersja Angielska Wersja Bułgarska
Wersja Polska Wersja Angielska Wersja Bułgarska
Wersja Polska Wersja Angielska Wersja Bułgarska
Wersja Polska Wersja Angielska Wersja Bułgarska

Patronat medialny:

Scroll Up