Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Sprawdź nasze projekty

FORUM Green Smart City

Stowarzyszenie Kreatywni dla Biznesu było dwukrotnie partnerem corocznej konferencji FORUM Green Smart City, w 2018 i 2019 roku. Ponadto, członkowie Stowarzyszenia brali udział w czynnościach organizacyjnych i promocyjnych konferencji.

Samo wydarzenie jakim jest FORUM Green Smart City to miejsce wymiany informacji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz inteligentnych miast i wsi, na którym spotykają się władze samorządowe, przedstawiciele uczelni, fundusze ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcy oraz społeczność lokalna, głównie mieszkańcy Małopolski. Forum Green Smart City wspiera działania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze i inteligentnych miast dopasowanych do potrzeb mieszkańców.

Scroll Up