Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Aktualności

Kolejny pracowity, ale niesamowity dzień!🌿

 

15/04/2024 odbyło się kolejne spotkanie projektowe. Spotkaliśmy się, aby omówić cele projektu, wyniki, rezultaty i przyszłe wydarzenia, w tym rozpowszechnianie i testowanie materiałów, seminaria internetowe, seminaria i dalszą współpracę.
✅Nasz projekt skupia się na ochronie środowiska – temat ten stał się w ostatnich latach bardzo ważnym tematem nie tylko w polityce, ale także w gospodarce światowej. Firmy to organizacje, które mają znaczący wpływ na środowisko naturalne. Przedsiębiorcy mają tego świadomość, co zaowocowało pojawieniem się nowych koncepcji, które wpływają na sposób, w jaki myślimy o produkcji.
✅Nie ulega wątpliwości, że w kontekście zarządzania firmą zorientowaną na przyszłość należy uwzględniać aspekt ekologiczny. Zwrócenie uwagi na ekologiczny wymiar działalności gospodarczej jest uzasadnione nie tylko etycznie, ale i ekonomicznie. Przegląd literatury wskazuje na wiele korzyści dla firm wdrażających odpowiednie praktyki ochrony środowiska.
✅Z badania spółek wchodzących w skład indeksu WIG-ESG wynika, że 40% spółek indeksowych deklaruje troskę o środowisko w kontekście przyszłych pokoleń. Wdrażanie działań proekologicznych w organizacjach wiąże się ze znacznymi kosztami, przekraczającymi możliwości finansowe małych i średnich przedsiębiorstw.
✅Głównym celem tego projektu jest stworzenie przewodników i cyklu szkoleń instruktażowych dla organizacji, które chcą wdrażać działania przyjazne środowisku i poszerzać swoją cyfrową obecność w mediach.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Dostarczenie organizacjom wsparcia metodologicznego, kompetencyjnego i narzędziowego w obszarze ESG oraz kompetencji cyfrowych, w tym mediów społecznościowych i budowania marki.

KONKRETNE CELE:
– Budowanie potencjału organizacji w zakresie pracy międzynarodowej i międzysektorowej.
– Promowanie lepszego dostępu do ekologii poprzez nowe formy i materiały edukacyjne dla kadry zarządzającej.
– Budowanie potencjału organizacyjnego poprzez współpracę międzynarodową w nowym obszarze tematycznym.
– Rozszerzanie zestawu narzędzi wspierających rozwój zawodowy organizacji, w tym kadry menedżerskiej, w obszarach ekologii i technologii cyfrowych.
– Promowanie zrównoważonego rozwoju.
– Tworzenie i rozwój sieci międzynarodowych.
– Wspieranie synergii w ramach polityki międzynarodowej pomiędzy partnerami.
– Wspieranie włączenia grup docelowych o mniejszych szansach.
– Budowanie potencjału organizacji na obszarach międzynarodowych oraz w sektorze edukacji i szkoleń zawodowych.
Nasz projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.
Stowarzyszenie KREA 🇵🇱🇪🇺
EDU SMART Training Centre D I A L O G of Transformation 🇮🇪🇪🇺
_______________________________
#esg #webinary #networking #greengoals #greencompanies #Unia Europejska

Scroll Up