O nas

Jesteśmy grupa młodych i ambitnych osób, które mają ogromne aspirację do tego, aby kreować nową rzeczywistość.

Nasz zespół składa się z 8 członków oraz związanych z naszą działalnością wolontariuszy.  Wspólne studia oraz zaangażowanie w sprawy i problemy naszej lokalnej społeczności połączyły nasze drogi oraz sprawiły, że rozpoczęliśmy przygodę, której owocem jest Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu.

Stowarzyszenia daje nam olbrzymie możliwości wpływania na otaczającą nasz rzeczywistość oraz walkę z problemami, które nas dotykają.

Karolina Kornecka-Kupiec

Prezes stowarzyszenia

Założycielka i prezes Stowarzyszenia „Kreatywni dla biznesu” – działaczka społeczna, prekursorka międzynarodowych działań pro przedsiębiorczych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie m.in. „Krakow Enterprise Monday’s”, koordynatorka Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości UR, współorganizator międzynarodowej konferencji „FORUM Green Smart City”, uczestniczyła w wielu międzynarodowych wymianach
i projektach: CEEPUS Days in Szeged, CEEPUS excursion
in Nitra, „Innovation as a driving force of sustainable development” 4th VUA YOUTH scientific session. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami zdobywa na Uniwersytecie Rolniczym biorąc czynny udział w tworzeniu wniosków projektowych w projektach NAWA, Horyzont 2020, funduszach strukturalnych i wielu innych.

Jadwiga Maj

Wiceprezes stowarzyszenia

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości
w Krakowie. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała prowadząc w wieku 21 lat własną firmę – sklep stacjonarny jak i internetowy. Później jako office manager agencji marketingowej koordynowała pracę biura oraz zajmowała się rozliczeniami projektów marketingowych marek międzynarodowych. Obecna praca w branży informatycznej pozwala jej rozwijać swoje umiejętności na innych płaszczyznach. Udziela się w życie społeczne gminne jak i powiatowe za co w 2014 r. została doceniona w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”, w którym była jednym z laureatów. Swoje społeczno-kreatywne zainteresowania przekłada teraz na pracę w Stowarzyszeniu, co daje jej możliwość realizowania się na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej.

Klaudia Huma

Komisja rewizyjna

Absolwentka polsko - słowackich studiów Business Economics podczas, których zdobyła cenną wiedzę oraz doświadczenie związane z ekonomią przedsiębiorstw, marketingiem, budowaniem marki czy technologizacją firm. Uczestniczka wymiany Erasmus+. Podczas studiów zaangażowana w wolontariat dla Szlachetnej paczki. Obecnie zajmuje się organizacją i koordynacją wydarzeń, współpracą z ekspertami oraz wykonawcami w instytucji publicznej. Odpowiedzialna, otwarta, ambitna,
z zaangażowaniem wykonuje powierzone zadania.
W wolnym czasie jeździ konno oraz uwielbia zajmować się uprawą roślin.

Klaudia Kłeczek

Komisja rewizyjna

Absolwentka polsko - słowackich studiów Business Economics Double Degree na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Obecnie pracownik Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, gdzie zajmuje się działaniami mającymi na celu ochronę własności intelektualnej wytworzonej na Uczelni oraz obsługą administracyjno-finansową badań zamawianych. Dodatkowo jest zaangażowana w realizację projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, gdzie pełni rolę Brokera Innowacji i jest opiekunem pracy przedwdrożeniowej. Członek komitetu organizacyjnego konferencji „FORUM Green Smart City” oraz spotkań z cyklu „Krakow Enterprise Monday’s”. Otwarta, kreatywna, zorientowana na realizację określonych celów, nie bojąca się wyzwań.
W wolnej chwili lubi tworzyć kreatywne grafiki oraz interesuje się kulturą arabską.

Adam Maj

Absolwent kierunku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Lubi pracę na rzecz ludzi oraz kreatywne działania w grupie młodych, aktywnych osób. Łatwo nawiązuje kontakt z innymi ludźmi co pomaga w codziennych działaniach Stowarzyszenia. Ma wiele zainteresowań ale jego największą pasją jest motoryzacja. Od kilku lat angażuje się aktywnie w pracę w Stowarzyszeniu, swoim ciepłym usposobieniem przyciąga wiele osób, którym przekazuje swoją dobrą energię. Bierze czynnie udział w organizowaniu wielu eventów oraz akcji na rzecz lokalnej społeczności.

Oliwia Jastrząb

Studentka kierunku Skandynawistyka studia filologiczno-biznesowe specjalizacja język norweski, członek Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz przewodnicząca koła naukowego „Norden”. Bierze czynnie udział w organizowaniu wielu eventów oraz akcji na rzecz lokalnej społeczności.interesuje się kulturą krajów skandynawskich oraz polityką

Iwona Szczurek

Absolwentka kierunku Budownictwo Politechniki Krakowskiej, działaczka Koła Naukowego oraz współtwórczyni publikacji naukowych. Otwarta na wszelkie pomysły i nowe działania. Ekstrawertyczka
o wielu zainteresowaniach. Bierze czynnie udział
w organizowaniu wielu eventów oraz akcji na rzecz lokalnej społeczności. Doświadczenie oraz praca inżyniera budowy przyniosła jej łatwość i skuteczność koordynowania wszelkich działań i przedsięwzięć oraz rozwiązywania napotkanych problemów. Interesuje się szeroko pojętym mindfulness, jogą, zdrowym odżywianiem, tematyką
self-care oraz back to the basic, czyli powrotu do podstaw, życia świadomie, zgodnie z naturalnym trybem oraz naturą.

Katarzyna Maciejowska

Od kilka lat angażuje się w różnego rodzaju projekty związane z organizowaniem czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych. Swoją pracą przyciąga wielu ludzi, aby dzielić się uśmiechem i pozytywną energią. Ma głowę pełną pomysłów i z zaangażowaniem dąży do wyznaczonego celu. Wiedzę i doświadczenie animacyjne zdobyła na licznych wyjazdach w kraju i za granicą – we Włoszech oraz w Turcji. Zajmowała się koordynacją między innymi: Polish Nation to Nation, na której uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat kraju oraz wziąć udział w zabawach integracyjnych. Pracowała również z młodzieżą w ramach wymiany kulturowej Work and Travel w Stanach Zjednoczonych.

Partnerzy

Scroll Up