Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Aktualności

Zakochaj się w kulturze ludowej! Powrót do korzeni z muzyką regionu dąbrowskiego i krakowskiego🎶

W malowniczym sercu Gminy Olesno, 1 czerwca 2024 roku, odbyło się niezwykłe wydarzenie pod nazwą “Zakochaj się w kulturze ludowej! Powrót do korzeni z muzyką regionu dąbrowskiego i krakowskiego”. Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, przy ulicy Leśnej 11A, wypełniła się dźwiękami tradycyjnej muzyki i barwnymi strojami, tworząc atmosferę pełną radości i wspólnoty.

Wydarzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 13:00, gdy na scenę wyszły Karolina Kornecka-Kupiec, prezes Stowarzyszenia “Kreatywni dla biznesu”, oraz Małgorzata Morawiec, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie. Powitały one wszystkich zgromadzonych gości słowami:

“Kultura ludowa jest jak rzeka, która płynie przez pokolenia, niesie ze sobą tradycje i historię naszych przodków. Dlatego jednym z naszych głównych celów jest integracja międzypokoleniowa oraz międzyregionalna. Upowszechnianie działań lokalnych KGW, zespołów ludowych i innych grup ma na celu pokazanie, jak wiele talentu i energii tkwi w mieszkańcach regionu. Prezentacje, występy, warsztaty rękodzielnicze – wszystko to ma przypomnieć, jak ważna jest kultura ludowa w codziennym życiu.”

Swoją obecnością zaszczycili nas liczni przedstawiciele lokalnych władz i instytucji. Na sali obecni byli:

– Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP
– Piotr Łosiński – Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie
– Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski
– Tomasz Bełzowski – Burmistrz Szczucina
– Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno
– Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław
– Radni Powiatu Dąbrowskiego: Krzysztof Kupiec,
– prof. dr hab. inż. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Przywitano również dyrektorów, kierowników i przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji powiatowych i gminnych, sołtysów oraz wszystkich, którzy odpowiedzieli na zaproszenie.

Partnerami wydarzenia byli:
– Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek
– Burmistrz Szczucina Tomasz Bełzowski
– Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec
– Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

Patronami medialnymi wydarzenia byli:
– RADIO RDN Małopolska
– Kurier Tarnowski

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024.

Inspiracje i cele projektu

Projekt “Zakochaj się w kulturze ludowej” powstał z potrzeby serca i miłości do tradycji. Karolina Kornecka-Kupiec, organizatorka, podkreśliła, że inspiracją był jej mąż pochodzący ze Szczucina oraz jej własna pasja do kultury ludowej, którą pielęgnuje, grając na skrzypcach w zespole góralsko-krakowskim. Ważną rolę odegrała również jej mama, aktywnie działająca na rzecz kultury ludowej.

Występ kapeli ludowej “Mogilanie”

O godzinie 13:30 na scenie pojawiła się kapela ludowa “Mogilanie”. Zespół, działający od 1984 roku, wykonał tradycyjne utwory ludowe z regionu krakowskiego. Kapela, której członkowie grają na skrzypcach, trąbce, klarnecie, basach trzystrunowych i heligonce, wystąpiła w 138 miejscowościach w Polsce oraz w 50 miastach w 13 krajach Europy. Wśród najważniejszych występów kapeli wymienić można audiencję u Jana Pawła II w 2004 roku oraz Festiwal “Europa Cantat 2015” w Pecs. Zespół, który koncertuje samodzielnie lub z Zespołem Regionalnym „Mogilanie”, strzeże tradycji i wzbogaca ofertę kulturalną regionu.

Prezentacje i występy Kół Gospodyń Wiejskich

Od 14:00 do 15:00 odbywały się prezentacje i występy Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Zaprezentowały one swoje piękne stroje oraz tradycyjne piosenki ludowe. Występy te były hołdem dla ich zaangażowania w pielęgnowanie kultury ludowej. Wręczono podziękowania dla:
– KGW Borki
– KGW Dąbrówka Gorzycka
– KGW Niwki
– KGW Pawłów
– KGW Podborze
– KGW Słupiec
– KGW Swarzów
– KGW Wielopole
– KGW Wsi Zalipie
– KGW Szczucin

Humor i lokalne opowieści

O godzinie 15:00 Krzysztof Ryndak przedstawił godkę pt. “Jak to Mania Paka ujka Staska przezemściyła jaz go pieron szczeluł”. Ryndak, znany śpiewak ludowy i gawędziarz, wprowadził zebranych w świat humoru i lokalnych opowieści.

Edukacyjna prelekcja

O 15:15 Karolina Kornecka-Kupiec wygłosiła prelekcję pt. “Poznaj ludowe stroje, muzykę i historię regionu krakowskiego i dąbrowskiego”. Opowiedziała o znaczeniu tradycyjnych strojów, które kiedyś były swoistą wizytówką noszącej je osoby, określając jej pochodzenie, stan cywilny i zamożność.

Wspólne śpiewanie i otwarcie wystawy

O godzinie 15:30 zorganizowano wspólne śpiewanie melodii ludowych z kapelą “Mogilanie”. Wszyscy uczestnicy otrzymali śpiewniki, dzięki czemu mogli aktywnie uczestniczyć w śpiewie. Następnie, o 15:45, otwarto wystawę fotografii Jolanty Krajewskiej pt. “Uśmiech dziecka”. Autorka, wraz ze Starostą i Wójtem Olesna, zaprezentowała swoje prace, które ukazywały piękno dziecięcych emocji.

Warsztaty rękodzielnicze

Ostatnim punktem programu były warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez Marię Włodarczyk i Marię Pietras, które rozpoczęły się o 15:50. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się tworzenia tradycyjnych ozdób z bibuły, co pozwoliło im jeszcze głębiej zanurzyć się w kulturze ludowej.

Zakończenie i wspólne świętowanie

Wydarzenie zakończyło się o godzinie 17:00 wspólnym występem Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów, a także degustacją potraw regionalnych przygotowanych przez KGW. Była to doskonała okazja do integracji i wspólnego świętowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkich zaangażowanym w projekt za krzewienie kultury ludowej i budowanie dziedzictwa kulturowego!

To był naprawdę niesamowity czas.

Scroll Up