Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Sprawdź nasze projekty

Z muzyką Ludową za Pan brat od najmłodszych lat

Okres realizacji: 1.05.2019 31.07.2019

Kwota dofinansowania: 1000 PLN

Celem głównym projektu pn. „Z muzyką ludową za Pan brat od najmłodszych lat” było kultywowanie tradycji ludowej będącej ważnym aspektem lokalnego dziedzictwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży. Podczas projektu przekazywana została wiedza na temat ludowych instrumentów, przedstawienia procesu ich tworzenia, a zwieńczeniem warsztatów była nauka gry na ręcznie wykonanych piszczałkach i wspólny koncert z uczestnikami warsztatów.

Scroll Up