Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Sprawdź nasze projekty

Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym

Numer projektu: 2022-2-PL01-KA210-VET-000095393
Okres realizacji: 01.09.2023 31.08.2024
Kwota dofinansowania: 60 000 EUR

Głównym celem projektu jest opracowanie metodologii i narzędzi diagnozy dla doradców kariery (zawodowych), którzy zajmują się prowadzeniem sesji doradczych dla mniejszości narodowych i etnicznych (MNiE).
W ramach tego celu, przewiduje się opracowanie dwóch metodologii opracowania i wdrażania – Indywidualny Plan Kariery dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych (IPKMNE), w ramach których, osoby z mniejszości narodowych i etnicznych będą mogły opracować własną ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej, która w części edukacyjnej obejmie kształcenie zawodowe wybór ścieżki kariery).
Wskazane wyżej metodologie diagnozy dla doradców kariery to :
Metodologia opracowywania Indywidualnego Planu Kariery dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych (IPKMNEo) i Metodologia wdrażania Indywidualnego Plan Kariery dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych (IPKMNEw) .
Obie metodologie zawierać będą wytyczne do opracowania kreatywnych dwóch narzędzi diagnozy dla doradców kariery w wersji online: Test Zainteresowań i Predyspozycji Zawodowych dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych (TZPZMNE) i Kwestionariusz Rozpoznawania Kompetencji Zawodowych dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

LIDER PROJEKTU:
NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY


http://www.nfdk.pl/

PARTNERZY PROJEKTU:  

      • Stowarzyszenie “Kreatywni dla biznesu”


MATERIAŁY DO POBRANIA:

Scroll Up