Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Sprawdź nasze projekty

Twoje miasto przyszłości

Okres realizacji: 15.10.2018  – 14.12.2018
Kwota dofinansowania: 5000 PLN

“Twoje miasto przyszłości” był projektem rozwojowym odnoszącym się do tematyki smart city oraz zanieczyszczeń powietrza. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji aktualnych i nowych członków naszego stowarzyszenia dzięki warsztatom. Między innymi  mieliśmy okazję wziąć udział
w warsztatach tworzenia zielonych obrazów z mchu i roślin stabilizowanych, warsztatach z kalkulacji śladu węglowego i offsetu oraz warsztatach tworzenia mapy myśli swojego wymarzonego miasta przyszłości. Udział w warsztatach miał ogromny wpływ na podniesienie kompetencji naszego zespołu, pozyskanie wolontariuszy do dalszej współpracy oraz budowanie bazy członkowskiej. 

Bardzo ważnym aspektem dla naszego stowarzyszenia w ramach projektu była możliwość zniesienie barier związanych z brakiem instrumentów promocyjnych, brakiem odpowiedniego wyposażenia w postaci rzutnika i ekranu. Zakup nowego sprzętu oraz materiałów biurowych podwyższył znacząco poziom profesjonalizmu podejmowanych działań i ułatwi pozyskanie potencjalnych sponsorów oraz dotarcia do szerszego grona odbiorców.

Scroll Up