Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Sprawdź nasze projekty

Zielony, zrównoważony i odpowiedzialny biznes kluczem do sukcesu

Numer projektu: 2022-2-PL01-KA210-VET-000095393
Okres realizacji: 01.07.2023 30.06.2024
Kwota dofinansowania: 60 000 EUR

Ochrona środowiska stała się w ostatnich latach bardzo ważnym tematem nie tylko w polityce, ale także dla gospodarki światowej. Przedsiębiorstwa są organizacjami, które w istotny sposób wpływają na środowisko naturalne. Przedsiębiorcy mają tego świadomość czego efektem są powstające nowe koncepcje, które wpływają na zmianę myślenia o produkcji.

Nie ma wątpliwości, że aspekt ekologiczny musi być brany pod uwagę w kontekście zarządzania firmą przyszłości. Zwrócenie uwagi przedsiębiorstwa na ekologiczny wymiar prowadzonej działalności znajduje swoje uzasadnienie nie tylko w etyce, ale również w ekonomii. Przegląd literatury wskazuje na wiele korzyści dla przedsiębiorstw płynących z wprowadzania odpowiednich praktyk w zakresie ochrony środowiska.

Badanie firm z indeksu WIG-ESG wskazuje, że 40 proc. firm indeksu deklaruje dbałość o środowisko w kontekście przyszłych pokoleń. Implementowanie proekologicznych działań w organizacji niesie za sobą ogromne koszty, które przewyższają możliwości finansowe małych i średnich firm.

Celem niniejszego projektu jest stworzenie poradników i cyklu szkoleń instruktażowych dla organizacji, które chcą wdrożyć proekologiczne działania i rozszerzyć swoją działalność cyfrową w mediach.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Zapewnienie organizacjom wsparcia metodologicznego, kompetencyjnego i narzędziowego w obszarze ECSR (Environmental Corporate Social Responsibility) i kompetencji cyfrowych, w tym social mediów i budowania marki.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych;
  2. propagowanie lepszego dostępu do ekologii poprzez nowe formy i materiały edukacyjne dla kadry zarządzającej;
  3. budowanie potencjału organizacji poprzez współpracę międzynarodową w nowym obszarze tematycznym;
  4. poszerzenie zestawu narzędzi wspierających profesjonalny rozwój organizacji, w tym kadr zarządzających w obszarze

ekologii oraz technologii cyfrowych;

  1. promowanie zrównoważonego rozwoju;
  2. tworzenie i rozwój sieci międzynarodowych;
  3. wsparcie synergii w ramach polityki międzynarodowej pomiędzy partnerami;
  4. wspieranie włączenia grup docelowych o mniejszych szansach;
  5. budowanie zdolności organizacji w obszarach międzynarodowych i sektorze edukacji kształcenia i szkolenia

zawodowego.

STRONY PARTNERÓW:
https://edusmart-tc.net/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Wersja Polska [PDF]

PODCASTY:

Wersja Angielska [PDF]

PODCASTY:

Scroll Up