Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Projekty zrealizowane

01.

Develop your creativity

Okres realizacji: 01.06.2021 31.05.2023 

Kwota dofinansowania: 180.135,00 EUR

Głównym celem projektu „Rozbudź w sobie kreatywność” jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie dotarcia do dorosłych, zmotywowania ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wsparcia doradczego w celu wprowadzenia ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie.

W projekcie biorą udział 4 organizacje z różnych części Europy: z Polski – Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu” oraz Fundacja Edukacji Rozwoju
i Innowacji), z Bułgarii – Global Organization For Development /G.O.D./), z Irlandii – Edu Smart Traning Centre Limited.

Projekt buduje swoje działania w oparciu o pobudzanie kreatywności poprzez szeroko rozumianą kulturę i sztukę. Budowanie kreatywności w edukacji pozaformalnej osób dorosłych wiąże się z szeregiem barier, aby im przeciwdziałać należy wyposażyć edukatorów w odpowiednie narzędzia i materiały do pracy. Jednym ze sposobów jest właśnie kultura, która może być przedstawiania w różnych formach i odsłonach: teatr, obraz, muzyka i inne. Umiejętności kulturowe i twórcze dają osobom dorosłym kompetencje takie jak kreatywność, pomysłowość, rozwiązywanie problemów, współdziałanie. Projekt wpisuje się w realizację priorytetu horyzontalnego – wsparcie kreatywności i świadomości kulturowej.

Projekt zainspirowany jest obserwacjami, dokumentami i badaniami europejskimi dotyczącymi edukacji dorosłych. Istnieje wyraźna potrzeba zwiększenia włączenia społecznego poprzez edukację w całej Europie, gdyż wspieranie dorosłych w nabywaniu umiejętności i kompetencji warunkuje samorealizację, zdrowie, szanse na zatrudnienie oraz włączenie społeczne pomaga wzmacniać odporność Europy w okresie szybkich i głębokich przemian.

STRONY PARTNERÓW:
https://edusmart-tc.net/develop-your-creativity/
https://www.facebook.com/GODngo
https://www.feri.org.pl/aktualne-projekty/develop-your-creativity/
https://www.facebook.com/FundacjaFERI
https://www.facebook.com/edusmartDT

Materiały do pobrania:

Wersja Polska Wersja Angielska Wersja Bułgarska
Wersja Polska Wersja Angielska Wersja Bułgarska
Wersja Polska Wersja Angielska Wersja Bułgarska
Wersja Polska Wersja Angielska Wersja Bułgarska

Patronat medialny:

02.

Młodzi, Kreatywni i Zainspirowani

Okres realizacji:  01.03.2021 31.08.2022

Kwota dofinansowania:  12 710,00 EUR

Projekt pt. „Młodzi, Kreatywni i Zainspirowani” zostanie zrealizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. W wymianie będzie uczestniczyć młodzież z Chorwacji, Bułgarii oraz Polski. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w ciekawych warsztatach praktycznych, które pozwolą zdobyć kompleksową wiedzę na tematy, które stanowią ważne elementy w budowaniu własnej ścieżki kariery.

Pomożemy im odkryć swój własny styl, poszerzyć horyzonty oraz zwiększyć potencjał poprzez łączenie edukacji z aktywnym spędzaniem wolnego czasu w środowisku międzynarodowym.

Głównym celem projektu jest aktywizacja młodych osób na rynku pracy w wieku 18-25 lat poprzez organizację warsztatów praktycznych w dziedzinie: social mediów, zarządzania czasem, prezentacji i budowania własnego wizerunku przy zastosowaniu metod: mind-mappingu, case study, dyskusji, burzy mózgów oraz prezentacji. Uczestnicy podczas projektu zdobędą kompleksową wiedzę na tematy, które stanowią ważne elementy w budowaniu własnej ścieżki kariery.

Uczestnicy między innymi stworzą swój własny poradnik indywidualnej organizacji pracy, poznają narzędzia i metody pozwalające im na kreowanie wizerunku w mediach.

03.

1 miejsce - 3 pokolenia

Okres realizacji: 1.05.2019 31.07.2019
Kwota dofinansowania: 5400 PLN

Projekt „1 miejsce – 3 pokolenia” został współfinansowany przez Gminę Mogilany.

Celem głównym projektu pn. „1 miejsce – 3 pokolenia” była aktywizacja trzech pokoleń: dzieci, dorosłych oraz osób starszych za pomocą organizacji warsztatów w obrębie trzech kategorii tematycznych tj. sportowej, artystycznej, ekologicznej. Zajęcia odbyły się w jednym miejscu, mianowicie
w Dworku Konopków w Mogilanach. Uczestniczyły w nich dzieci, mamy i babcie. Dla każdej grupy przeprowadzono cały pakiet warsztatów w ciągu 18 godzin.

Warsztaty sportowe obejmowały następujące bloki tematyczne: powrót do aktywności fizycznej po ciąży, zajęcia ruchowe dla seniorów oraz zajęcia ruchowe dla dzieci. Podczas zajęć artystycznych dzieci miały okazję stworzyć swój własny organizer bądź szkatułkę, mamy wykonały dla siebie biżuterię a babcie broszki. Wszystkie te przedmioty zostały wykonane za pomocą metody decoupage. Zajęcia ekologiczne były natomiast podzielone na trzy panele, każdy z nich był dedykowany odrębnej grupie wiekowej. Panel pn. „Kształtujemy zdrowe nawyki” został poprowadzony z myślą o najmłodszych. Dzieci miały możliwość między innymi formowania kuleczek rafaello < z kaszy jaglanej, ugotowanej na mleczku kokosowym, słodzone miodem lub daktylami. Kolejny panel tj. „Zdrowo czyli smacznie” był zadedykowany dla mam. Podczas zajęć pokazano w jaki sposób zmienić nawyki żywieniowe, nie rezygnując z smacznego jedzenia. Zaprezentowano kilka przepisów na na szybkie, zdrowe dania oraz podpowiemy, jak zastąpić produkty ciężkostrawne – lekkostrawnymi i niezbędnymi do dobrego funkcjonowania naszego organizmu. W trakcie warsztatów przygotowano pesto z kiełków wraz
z propozycją wykorzystania go w różnych potrawach. Ostatni panel dla babć pn. „Codziennie zdrowo i różnorodnie” miał na celu pokazanie seniorom
w jaki sposób mogą wykorzystać w inny sposób znane dotąd produkty, otwierając drogę do odkrycia nowych, pysznych smaków, a przy tym dbając
o swoje zdrowie. Podczas warsztatów przygotowano różnego rodzaju pasty z warzyw, które mogą zostać wykorzystane w codziennej diecie, zastępując ciężkostrawne produkty. 

Zorganizowane warsztaty były doskonałą okazją do rozwoju zdolności artystycznych, pogłębienia swojej wiedzy na temat ekologicznego odżywiania oraz aktywnego spędzenia czasu.

04.

Z muzyką Ludową za Pan brat od najmłodszych lat

Okres realizacji: 1.05.2019 31.07.2019

Kwota dofinansowania: 1000 PLN

Celem głównym projektu pn. „Z muzyką ludową za Pan brat od najmłodszych lat” było kultywowanie tradycji ludowej będącej ważnym aspektem lokalnego dziedzictwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży. Podczas projektu przekazywana została wiedza na temat ludowych instrumentów, przedstawienia procesu ich tworzenia, a zwieńczeniem warsztatów była nauka gry na ręcznie wykonanych piszczałkach i wspólny koncert z uczestnikami warsztatów.

05.

Szkolimy z canvy

Okres realizacji: 11.04.2019 

1 kwietnia 2019 r. mieliśmy okazję podzielić się naszym doświadczeniem w projektowaniu grafik społecznościowych w programie CANVA dla Koła Naukowego Ekonomistów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Canva to  darmowe narzędzie umożliwiające tworzenie grafiki, skierowane do osób, które nie mają doświadczenia w grafice. W bazie Canvy znajdują się setki szablonów, czcionek i zdjęć, które można szybko i łatwo modyfikować. Podczas szkolenia zapoznaliśmy uczestników z możliwościami Canvy, a przede wszystkim przekazaliśmy wiedzę z zakresu tworzenia kreatywnych
i profesjonalnych grafik oraz  dobrego, interesującego CV.

Filmik z podsumowania na FB

06.

FORUM Green Smart City

Stowarzyszenie Kreatywni dla Biznesu było dwukrotnie partnerem corocznej konferencji FORUM Green Smart City, w 2018 i 2019 roku. Ponadto, członkowie Stowarzyszenia brali udział w czynnościach organizacyjnych i promocyjnych konferencji.

Samo wydarzenie jakim jest FORUM Green Smart City to miejsce wymiany informacji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz inteligentnych miast i wsi, na którym spotykają się władze samorządowe, przedstawiciele uczelni, fundusze ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcy oraz społeczność lokalna, głównie mieszkańcy Małopolski. Forum Green Smart City wspiera działania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze i inteligentnych miast dopasowanych do potrzeb mieszkańców.

07.

Twoje miasto przyszłości

Okres realizacji: 15.10.2018  – 14.12.2018
Kwota dofinansowania: 5000 PLN

“Twoje miasto przyszłości” był projektem rozwojowym odnoszącym się do tematyki smart city oraz zanieczyszczeń powietrza. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji aktualnych i nowych członków naszego stowarzyszenia dzięki warsztatom. Między innymi  mieliśmy okazję wziąć udział
w warsztatach tworzenia zielonych obrazów z mchu i roślin stabilizowanych, warsztatach z kalkulacji śladu węglowego i offsetu oraz warsztatach tworzenia mapy myśli swojego wymarzonego miasta przyszłości. Udział w warsztatach miał ogromny wpływ na podniesienie kompetencji naszego zespołu, pozyskanie wolontariuszy do dalszej współpracy oraz budowanie bazy członkowskiej. 

Bardzo ważnym aspektem dla naszego stowarzyszenia w ramach projektu była możliwość zniesienie barier związanych z brakiem instrumentów promocyjnych, brakiem odpowiedniego wyposażenia w postaci rzutnika i ekranu. Zakup nowego sprzętu oraz materiałów biurowych podwyższył znacząco poziom profesjonalizmu podejmowanych działań i ułatwi pozyskanie potencjalnych sponsorów oraz dotarcia do szerszego grona odbiorców.

08.

startupowe warsztaty na ur

30 maja 2018 roku na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyły się startupowe warsztaty we wspołpracy CTT UR oraz Krakowskiego Inkubatora Technologicznego. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak tworzyć model BUSINESS CANVAS, czym jest start-up oraz skąd czerpać inspiracje.

Program wydarzenia:

  • Skąd się biorą pomysły?
  • Jak zacząć ich realizację?
  • Czego nie robić! – case study
  • Skąd czerpać inspiracje?
  • Where is the money?!
  • Startupowy słowniczek – czyli o co chodzi z MVP, MRR, Seed i całą resztą?
  • Krakowski ecosystem startupowy + dlaczego warto chodzić na eventy i gdzie ich szukać?

Warsztaty – Business Model Canvas – praca na własnych pomysłach/przykładach lub przygotowane przez nas startupowych przykładach: praca
w grupach, prezentowanie i omawianie każdego przypadku.

09.

Krakow Enterprise Monday’s

Krakow Enterprise Monday’s to cyklicznie organizowane wydarzenia, dzięki którym studenci i ludzie młodzi mają dostęp do styczności
z przedsiębiorczością. Poprzez event wielu uczestników mogło rozwinąć swoją sieć kontaktów, poznać się oraz zdobyć wiedzę i inspirację do zrobienia pierwszych kroków w świecie biznesu. Styczność z wieloma przedsiębiorcami, którzy osiągnęli sukces jest inspirujący oraz umożliwia zrozumienie świata biznesu i ułatwia dostęp do niego.

10.

Szkolenia na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie z Sebastianem Koliszem

Okres realizacji: 05.2018 – 10.2018

Wraz z Sebastianem Koliszem – Partnerem Zarządzający Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, który był promotorem idei startupów
i działań przedsiębiorczych oraz twórcą sukcesu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie, przygotowaliśmy cykl inspirujących szkoleń. Szkolenia odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Dotyczyły tematyki przedsiębiorczości, marketingu, problemów napotykanych podczas stawiania pierwszych kroków w swoim własnym biznesie, praktycznych porad dotyczących strategii Blue Ocean oraz wieloma doświadczeniami, którymi z uczestnikami podzielił się Sebastian Kolisz.

partnerzy

Scroll Up