Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Aktualności

🚀 Wspaniałe nowości z projektu Cybersec EduCheck!

10/05/2024 mieliśmy produktywne spotkanie z kluczowymi partnerami:
European Centre for Career Education oraz naszym liderem projektu – Coventry University Wrocław. Razem ustaliliśmy kluczowe detale naszego pierwszego webinaru skierowanego do szkół uczestniczących w projekcie.
✔️Celem webinaru będzie wyposażenie uczestników w narzędzia i wiedzę niezbędną do zrozumienia i zastosowania cyberbezpieczeństwa w edukacji. Jesteśmy podekscytowani możliwością wspierania szkół i ich uczniów w tak ważnej dziedzinie!
🔜 Śledźcie nas, aby być na bieżąco!
[ENG]
🚀 Exciting news from the CyberEduCheck project! 🌍
Today, we had a productive meeting with our key partners: KREA Association, European Centre for Career Education, and our project leader – Coventry University Research Institute Europe. Together, we finalized the key details of our first webinar aimed at schools participating in the project.
The goal of the webinar is to equip participants with the tools and knowledge necessary to understand and implement cybersecurity in education. We are excited about the opportunity to support schools and their students in such an important area!
🔜 Follow us to stay updated!
___________
Scroll Up