Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Aktualności

Jak rozwijać kreatywność u seniorów?

Kreatywność u seniorów 

W ostatnich latach zwiększyło się istotnie zainteresowanie kreatywnością osób po 65. roku życia. Utrzymywanie wysokiego poziomu kreatywności u osób dorosłych zwiększa prawdopodobieństwo zachowania przez nich względnie wysokiego dobrostanu, a tym samym także satysfakcjonującej kondycji zdrowotnej.

Należy dalej wspierać rozwój zawodowy edukatorów, od których w dużej mierze zależy poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych. Z raportu OECD wynika, że aż 18% edukatorów zgłosiło dużą potrzebę dokształcania się w zakresie obsługi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Liczby te wskazują, że edukatorzy muszą regularnie odnawiać swoje kompetencje, dostosowując się do zachodzących przemian.

Edukacja dorosłych jest niezwykle ważnym aspektem w obecnej sytuacji, w której się znajdujemy. Wzmocnienie edukacyjne społeczeństwa nabiera innego wymiaru. Dba o rozwój osób dorosłych, ale także przeciwdziała cofaniu się oraz wykluczeniu.Obszary związane z kreatywnością budują pozytywne postawy społeczne, świadomość własną, asertywność, poczucie własnej wartości i niwelują odczucia odrzucenia, czy też bezradności w tym dzisiejszym świecie w jakim przyszło nam funkcjonować.

Innowacyjne narzędzia dla seniorów

Aby pobudzić kreatywność osób dorosłych Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu” wspólnie z partnerami z Polski – FERI – Fundacja Edukacji, Rozwoju i Innowacji, Bułgarii – GOD NGO – SDRUZHENIE GLOBOL ORGANIZEYSHAN FOR DIVELAPMANT i Irlandii – EDU SMART – EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED stworzyli innowacyjne narzędzia i  materiały dla edukatorów pracujących z osobami dorosłymi do rozwijania wśród nich kreatywności poprzez opracowanie materiałów edukacyjnych: przygotowanie filmów instruktażowych, kart pracy, materiałów audiowizualnych oraz prezentacji. Wypracowane materiały obejmują sześć różnych zakresów tematycznych.

  • Technologia

Pierwszym obszarem działań jest technologia, która sprawia seniorom duży problem i przeszkadza w codziennym sprawnym funkcjonowaniu. Poprzez przygotowanie materiałów edukacyjnych seniorzy nabędą umiejętności z obsługi komputera i zapoznają się z nowoczesnymi technologiami. Program zajęć obejmuje m.in. komunikację elektroniczną (Skype, Messager), naukę zakładania poczty i pisanie e-maili, surfowanie w sieci (szukanie potrzebnych informacji), obsługę urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) i inne niezbędne zagadnienia potrzebne, aby obsługa komputera pomogła osobom 50+ w życiu codziennym.

  • Teatr

Drugim obszarem działań projektu, który ma zachęcić seniorów do nauki poprzez kreatywność jest teatr. Głównym celem jest wzmocnienie asertywnych zachowań u osób dorosłych przy zastosowaniu praktycznych ćwiczeń, wskazanie metod i sposobów w wyrażaniu trudnych emocji i przyjmowaniu krytyki. Poprzez przygotowanie materiałów edukacyjnych edukatorzy przedstawią sposoby radzenia sobie ze stresem i asertywnością oraz pokażą jakie są mechanizmy działania i sposoby radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami.

  • Obraz

Trzeci obszar skupia swoją uwagę na części artystycznej a dokładnie na obrazie. Zdobycie umiejętności graficznych przez seniorów pozwoli zbudować ich świadomość wizualną. Seniorzy poprzez materiały przygotowane przez grupę ekspertów zdobędą wiedzę z zakresu tworzenia materiałów audiowizualnych, prezentacji multimedialnych, grafik społecznościowych, obróbki zdjęć, tworzenia atrakcyjnych postów w mediach społecznościowych przy wykorzystaniu różnego rodzaju animacji.

  • Muzyka

Czwartym obszarem działań projektu jest muzyka. Eksperci opracowali scenariusze dotyczące m.in. technik relaksacyjnych, świadomości emisyjnej głosu i wykorzystywaniu audiobooków w praktyce, komponowania muzyki za pomocą narzędzi online.  Pomogą one seniorom poprawić swoją kondycję fizyczną jak i psychiczną, poprawić pamięć i kontakt z otoczeniem, zwiększyć swoją świadomośc muzyczną.

  • Poradnik wdrożeniowy

Piątym obszarem jest poradnictwo dla edukatorów umożliwiające im wdrożenie metod i warsztatów w edukacji dorosłych.

  • Metodyka nauczania

Szóstym, ostatnim obszarem jest metodyka nauczania osób dorosłych oraz standardów materiałów edukacyjnych dla edukatorów uwzględniająca m.in narzędzia do pracy zdalnej z osobami dorosłymi oraz odpowiedzi na pytanie jak motywować  i podtrzymać chęć edukacji u osób dorosłych.

Niniejsze materiały zostały stworzone przez partnerów z Bułgarii, Irlandii i Polski i stanowią niezwykle ważne źródło informacji zarówno dla edukatorów osób dorosłych i seniorów, jak i osób związanych z edukacją poza formalną.

Metody aktywizacji

Tematyka zajęć zawarta w scenariuszach jest doskonałą formą rozwoju i uzewnętrznienia swoich emocji. U osób starszych często występują bariery w okazywaniu emocji oraz kreatywnych zachowań. Aby pobudzić w nich kreatywność materiały zawierają metody aktywizacji np. odgrywanie ról, świadomość ciała, rozwijanie wyobraźni, praca z tekstem, działania z partnerem, sceniczne działanie, dialog z partnerem, rozwijanie spontaniczności, improwizacje czy emisja głosu.

Kreatywność kluczem do sukcesu

W ramach projektu udało się przeprowadzić pilotażowe warsztaty w Nowym Sączu, Oświęcimiu, Krakowie, Rzeszotarach dla ponad 70 edukatorów i seniorów, podczas których uczestnicy mogli testować materiały wypracowane w ramach projektu.

fot. archiwum autorki – Warsztaty pilotażowe z “Głosem Seniora” w Krakowie

fot. archiwum autorki – Warsztaty pilotażowe w Rzeszotarach

Warsztaty pilotażowe w Nowym Sączu.

fot. archiwum autorki – Warsztaty pilotażowe w Nowym Sączu

Pozytywny odzew i chęć kontynuacji warsztatów pokazała, że istnieje wyraźna potrzeba wsparcia dorosłych, w szczególności seniorów w edukacji w zakresie kreatywności.

Mobilność osób dorosłych w Opolu

Wspólnie z partnerami  spotkaliśmy się w Opolu z naszymi międzynarodowymi uczestnikami. W grupie 15 dorosłych uczestników mobilności, najlepsi trenerzy poprowadzili różne zajęcia w ramach 5 warsztatów połączonych ze zwiedzaniem muzeum, galerii, udziałem w zajęciach artystycznych, zwiedzaniem Opola, wysłuchaniem różnych prezentacji partnerów, zwiedzaniem Niewidzialnej Przestrzeni, teatru itp.

Przetestowaliśmy nasze materiały stworzone w ramach projektu. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, jak korzystać z Canvy, aplikacji InShot i iMovie, tworzyć plakaty, aby być bardziej włączonym w nowe treści multimedialne. Zwieńczeniem mobilności był niemy koncert Oliwii pt. „Invisible Space Tribute”.

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana naszym projektem, zachęcamy do śledzenia naszych działań oraz zapoznania się z materiałami stworzonymi w ramach projektu.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE: https://kreatywnidlabiznesu.pl/develop-your-creativity/

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DO POBRANIA: https://kreatywnidlabiznesu.pl/develop-your-creativity/

https://www.facebook.com/StowarzyszenieKREA

https://www.instagram.com/kreatywnidlabiznesu/

 https://www.youtube.com/playlist?list=PL0RsQSyjIkLz-FWOWVWzgFoLjmGXHcsf2

 

Projekt „Rozbudź w sobie kreatywność” jest współfinansowany przez Unię Europejską

Numer projektu 2020-1-PL01-KA227-ADU-095783

Scroll Up