Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu

Aktualności

WYMIANA MŁODZIEŻY W MOGILANACH ZAKOŃCZONA SUKCESEM!

Za nami kolejny międzynarodowy projekt naszego Stowarzyszenia pt.  „Młodzi, Kreatywni i Zainspirowani” zakończony sukcesem. To był naprawdę intensywny początek lipca i wakacji. Od 1 do 8 lipca 2022 młodzież z Bułgarii, Chorwacji i Polski  uczestniczyła w  wymianie młodzieży w Mogilanach realizowanej w ramach  programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Każdy z 8 dni wymiany wypełniony był warsztatami prowadzonymi przez doświadczonych mentorów. Tematami zajęć były między innymi:

🔹 umiejętność zarządzania swoim czasem w życiu służbowym jak i prywatnym,
🔹podstawowe zasady oraz najczęstsze błędy przy tworzeniu dobrego CV,
🔹 zarządzanie zadaniami i współpraca na linii manager – pracownicy,
🔹 znaczenie i opracowanie Social Business Model Canvas ,
🔹 budowanie wizerunku w Social Mediach.

Dodatkowo uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w wyjazdach studyjnych. Na pierwszym wyjeździe poznali inspirujących i ambitnych studentów z koła naukowego AGH SOLAR PLANE, którzy za cel obrali sobie tworzenie bezzałogowego samolotu napędzanego energią słoneczną, który będzie w stanie przelecieć z jednego krańca Polski do drugiego – nieprzerwanie dzień i w nocy. Drugi wyjazd pozwolił na poszerzenie wiedzy o innowacyjnych wynalazkach tworzonych przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego m.in. biodegradowalnych opakowaniach oraz robocie rolniczym służącym do dokładnego monitorowania upraw.

Na wymianie nie zabrakło także czasu na wycieczki do historycznego Krakowa oraz Kopalni Soli w Wieliczce. Niezapomniane z pewnością będą również wieczorki Nation to Nation zorganizowane przez Polaków, Bułgarów oraz Chorwatów. Były one niesamowitym czasem przepełnionym muzyką, kulturą oraz testowaniem lokalnych potraw. Na koniec Wójt Gminy Mogilany uroczyście wręczył wszystkim uczestnikom międzynarodowy certyfikat Youthpass oraz wyraz aprobatę dla takich działań realizowanych na terenie naszej Gminy.

Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte podczas całej wymiany będzie owocowało w przyszłości i pomoże osiągnąć wyznaczone cele.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wymiany młodzieży!
_____________

#KREA #YoungCreativeandInspired #newproject #newhorizont #international #cooperation #exchange #Erasmus+

logo_DEVELOP-YOUR-CREATIVITY-1-1-1-1-1.png

Scenariusze zajęć dla edukatorów osób dorosłych

U osób starszych często występują bariery w okazywaniu emocji oraz kreatywnych zachowań. Aby pobudzić w nich kreatywność
w ramach projektu “DEVELOP YOUR CREATIVITY” zostały opracowane materiały m.in scenariusze zajęć zawierające metody aktywizacji np. odgrywanie ról, rozwijanie wyobraźni, praca z tekstem i wiele innych.
W materiałach uwzględniono tematy takie jak:
🔸Jak radzić sobie ze stresem?
🔹Zachowanie agresywne, manipulacyjne, uległe i agresywne,
🔸Asertywne odmawianie w praktyce, wyrażanie trudnych emocji i przyjmowanie krytyki.
🔹Stawianie jasnych granic.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury.

❗️ SCENARIUSZ DO POBRANIA (PDF) [LINK] ❗️

__________________

[ENGLISH VERSION]

In older people, there are often barriers to showing emotions and creative behavior. To stimulate their creativity
as part of the “DEVELOP YOUR CREATIVITY” project, materials were developed, including class scenarios containing activation methods, eg role playing, developing imagination, working with text and many others.
The materials cover topics such as:
🔸How to deal with stress?
🔹Agressive, manipulative, submissive and aggressive behavior,
🔸Assertive rejection in practice, expressing difficult emotions and accepting criticism.
🔹Playing clear boundaries.

We encourage everyone interested to read.

❗️DOWNLOAD SCENARIO (PDF) [LINK] ❗️

__________________
#DevelopYourCreativity #AdultEducation #Erasmus+ #creativity #educators #improvement #scenarios #partnership #DYC  #adult #education #Erasmus+#education #strategic #partnership #development
#COVID-19

ANGIELSKA WERSJA PORADNIKA DLA EDUKATORÓW OSÓB DOROSŁYCH JUŻ DOSTĘPNA!

Głównym celem projektu „Rozbudź w sobie kreatywność” jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie dotarcia do dorosłych, zmotywowania ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki.
 
W ramach projektu „Develop Your Creativity” powstał poradnik dla edukatorów osób dorosłych pn. „Metodyka nauczania osób dorosłych oraz standard pracy edukatora w dobie COVID”.
 
❗️Angielska wersja jest już dostępna online❗️
PORADNIK DO POBRANIA W WERSJI ANGIELSKIEJ (PDF) [LINK]
 
Miłej lektury!
____________
 
[ENGLISH VERSION]
 

The main goal of the “DEVELOP YOUR CRETIVITY” project is to improve social inclusion in adult education in the field of creativity by increasing educators’ competences in reaching adults, motivating them to start and continue learning.

As part of the project “Develop Your Creativity”, a guide for adult educators was created. “Methodology of teaching adults and the standard of educator’s work in the COVID era”.

❗️The English version is now available online❗️
ENGLISH VERSION DOWNLOAD GUIDE (PDF) [LINK]

HAVE A NICE READING!
_________

#DYC #DevelopYourCreativity #adult #education #Erasmus+ #guide for adults #education #strategic #partnership #development
#COVID-19
1-1-1-1-1-1-1.png

Wesołych Świąt bożego narodzenia!

Happy-Christmas-1-1-1-1-1.png

poradnik dla edukatorów osób dorosłych już gotowy!

W ramach projektu międzynarodowego „Develop your creativity”  zakończyliśmy realizację Outputu 1, w ramach którego został opracowany poradnik pn. „Metodyka nauczania osób dorosłych oraz standard pracy edukatora w dobie COVID”. 📘

Vademecum zostało opracowane z myślą o edukatorach osób dorosłych i jest, między innymi, odpowiedzią na następujące pytania:

– Jakie kwalifikacje i kompetencje powinien mieć edukator w pracy zdalnej z dorosłymi?

– Jak współpracować, motywować i podtrzymywać chęć edukacji wśród osób dorosłych?

– Z jakich narzędzi i komunikatorów korzystać podczas zdalnego nauczania osób dorosłych?

Ponadto, w poradniku zostały opisane nowe zasady pracy w formie zdalnej oraz zmiany stylu pracy po pandemii  w Polsce 🇵🇱, Bułgarii🇧🇬
i Irlandii🇮🇪.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury, a my bierzemy się dalej do pracy, której kolejne efekty zaprezentujemy wkrótce 🙂

PORADNIK DO POBRANIA W WERSJI POLSKIEJ (PDF) [LINK]

Wkrótce dostępna będzie również angielska i bułgarska wersja językowa.

__________________

[ENGLISH VERSION]

As part of the international project “Develop your creativity”, we have completed the implementation of Output 1, under which a guide entitled “Methodology of teaching adults and the standard of educator’s work in the COVID era”. 📘

The handbook has been developed with adult educators in mind and is, inter alia, an answer to the following questions:

– What qualifications and competences should an educator have in working remotely with adults?

– How to cooperate, motivate and maintain the willingness of education among adults?

– What tools and communicators should you use for distance learning for adults?

In addition, the guide describes the new rules of working remotely and changes in the style of work after the pandemic in Poland 🇵🇱, Bulgaria🇧🇬 and Ireland🇮🇪.

We encourage everyone who is interested to read, and we continue to work, the next results of which will be presented soon 🙂

POLISH VERSION DOWNLOAD GUIDE (PDF) [LINK]

An English and Bulgarian language version will also be available soon.

__________________

#DYC #DevelopYourCreativity #adult #education #Erasmus+ #guide for adults #education #strategic #partnership #development
#COVID-19

SZKOLIMY MŁODZIEŻ Z BUŁGARII I LITWY W RAMACH WYMIANY ERASMUS+

To była naprawdę intensywna sobota. 🙋‍♀️🙋🇱🇹🇧🇬🇵🇱
Dzięki Fundacja Mosty Rozwoju mieliśmy okazję przeprowadzić warsztaty z młodymi, kreatywnymi i pełnymi energii ludźmi z Bułgarii i Litwy w ramach wymiany młodzieży How to become more attractive on the labor market?”Erasmus+ .
Poruszyliśmy wiele wątków…😀
To w skrócie tematy przeprowadzonych przez nas warsztatów.
▫️Charyzma czy naturalny talent — co decyduje tak naprawdę o byciu liderem.
▫️Od czego zacząć działalność społeczną. Mapy myśli jako idealne narzędzie do zaplanowania swojej kariery.
▫️Dobre i kreatywne CV kluczem do wymarzonej pracy.
▫️Social media bez tajemnic — na co koniecznie zwrócić uwagę podczas tworzenia postów oraz jak budować zasięgi.
To w skrócie tematy przeprowadzonych przez nas warsztatów. 
Nasi uczestnicy również w praktyce przygotowali indywidualne mapy myśli, zapoznali się z tworzeniem CV i prezentacji w programie Canva oraz stworzyli idealny post w social mediach. 💥
Będziemy kibicować ✊, żeby wiedza, kompetencje i umiejętności nabyte na naszych warsztatach zaowocowały w rozwoju naszych uczestników. ⚡
 

___________
[ENGLISH VERSION]

It was a really intense Saturday.
Thanks to the Mosty Rozwoju Foundation, we had the opportunity to conduct workshops with young, creative and energetic people from Bulgaria and Lithuania as part of the youth exchange How to become more attractive on the labor market? “Erasmus +.
We touched upon many threads …
These are, in short, the topics of the workshops we conducted.
Charisma or natural talent – what really determines being a leader.
Where to start social activity. Mind maps as the perfect tool to plan your career.
A good and creative CV is the key to your dream job.
Social media without secrets – what you must pay attention to when creating posts and how to build ranges.
These are, in short, the topics of the workshops we conducted.
Our participants also prepared individual mind maps in practice, got acquainted with creating a CV and presentations in Canva, and created the perfect social media post.
We will cheer for the knowledge, competences and skills acquired during our workshops to bear fruit in the development of our participants.
________

IMG-2377-scaled-1-1-1-1-1-1.jpg
IMG-2421-scaled-1-1-1-1-1-1.jpg
IMG-2445-scaled-1-1-1-1-1-1.jpg
IMG-2439-scaled-1-1-1-1-1-1.jpg
IMG-2434-scaled-1-1-1-1-1-1.jpg
IMG-2462-scaled-1-1-1-1-1-1.jpg

I Święto Organizacji Pozarządowych

Networking, wymiana doświadczeń i mnóstwo pozytywnych emocji. 💥

Tak zakończyliśmy I święto organizacji pozarządowych w gminie Mogilany, które odbyło się 18 września 2021 roku. Wydarzenie było kulminacją projektu #AKTYWNIE.
I Święto Organizacji Pozarządowych Gminy Mogilany” realizowanego wspólnie przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną oraz Stowarzyszenie Dla Naszej Gminy Mogilany.  

Mamy nadzieję, że #KREA nagrody zdobyte przez naszych małych eko specjalistów, którzy rozwiązali wszystkie ekołamigówki posłużą Wam przez długi czas!♻️

_____

#AktywneNGO #KREA #networking #sieciowanie #wspolpraca #ekolamigowki #nagrody #promocja #erasmusplus #erasmus #dissemination #cooperation #nonprofitorganization #ecostyle #contest #creativeforbusiness

 

Develop your creativity

OKRES REALIZACJI: 01.06.2021 – 31.05.2023 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 180.135,00 EUR

W czerwcu rozpoczęliśmy nowy projekt międzynarodowy „Develop Your Creativity”, którego celem jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie dotarcia do dorosłych, zmotywowania ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wsparcia doradczego w celu wprowadzenia ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie.

W projekcie biorą udział 4 organizacje z różnych części Europy:
z Polski – Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu” oraz Fundacja Edukacji Rozwoju I Innowacji), z Bułgarii – Global Organization For Development /G.O.D./), z Irlandii – Edu Smart Traning Centre Limited.

Projekt buduje swoje działania w oparciu o pobudzanie kreatywności poprzez szeroko rozumianą kulturę i sztukę. Budowanie kreatywności w edukacji pozaformalnej osób dorosłych wiąże się
z szeregiem barier, aby im przeciwdziałać należy wyposażyć edukatorów w odpowiednie narzędzia i materiały do pracy. Jednym ze sposobów jest właśnie kultura, która może być przedstawiania
w różnych formach i odsłonach: teatr, obraz, muzyka i inne. Umiejętności kulturowe i twórcze dają osobom dorosłym kompetencje takie jak kreatywność, pomysłowość, rozwiązywanie problemów, współdziałanie. Projekt wpisuje się w realizację priorytetu horyzontalnego – wsparcie kreatywności i świadomości kulturowej.

Projekt zainspirowany jest obserwacjami, dokumentami i badaniami europejskimi dotyczącymi edukacji dorosłych. Istnieje wyraźna potrzeba zwiększenia włączenia społecznego poprzez edukację
w całej Europie, gdyż wspieranie dorosłych w nabywaniu umiejętności i kompetencji warunkuje samorealizację, zdrowie, szanse na zatrudnienie oraz włączenie społeczne pomaga wzmacniać odporność Europy w okresie szybkich i głębokich przemian

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń i inicjatyw związanych
z projektem.

#KREA #DevelopYourCreativity #newproject #newhorizont #international #cooperation

 

kick-off meeting projekt "develop your creativity"

W dniu 18 lipca 2021 roku w Krakowie odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu pt. “DEVELOP YOUR CREATIVITY” realizowanego w ramach programu Erasmus+. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji z Bułgarii – GLOBAL ORGANISATION FOR DEVELOPMENT, Irlandii – EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED oraz Polski – FUNDACJA EDUKACJI ROZWOJU I INNOWACJI.

Spotkanie otworzyła Prezes Stowarzyszenia “Kreatywni dla biznesu” – Karolina Kornecka-Kupiec, następnie wiceprezes Jadwiga Maj oraz Klaudia Kłeczek – specjalistka ds. finansów omówiły kwestie merytoryczne i finansowe projektu.

Podsumowanie spotkania stanowił uroczysty obiad podczas, którego mieliśmy okazję porozmawiać o kolejnych planach dotyczących wspólnych projektów w przyszłości.

___________
[ENGLISH VERSION]

On July 18, 2021, in Cracow the inaugural meeting of project entitled “DEVELOP YOUR CREATIVITY” implemented under the Erasmus + program. The meeting was attended by representatives of organizations from Bulgaria – GLOBAL ORGANISATION FOR DEVELOPMENT, Ireland- EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED and Poland- FUNDACJA EDUKACJI ROZWOJU I INNOWACJI.

The meeting was opened by the President of the Association “Creative for business”- Karolina Kornecka-Kupiec, then vice-president Jadwiga Maj and Klaudia Kłeczek – finance specialist, discussed the substantive and financial issues of the project.

The summary of the meeting was a festive dinner during which we had the opportunity to talk about further plans, which for joint projects in the future.

#KREA #kick-offmeeting #Erasmus+ #development #DevelopYourCreativity #newproject #newhorizont #international #cooperation

1-3-1-1-1-1-1.png
1-scaled-1-1-1-1-1-1.jpg
4-1-scaled-1-1-1-1-1-1.jpg
5-scaled-1-1-1-1-1-1.jpg

Młodzi, Kreatywni i Zainspirowani

OKRES REALIZACJI:  01.03.2021 – 31.08.2022

KWOTA DOFINANSOWANIA:  12 710,00 EUR

Ruszyliśmy z nowym projektem pt. „Młodzi, Kreatywni i Zainspirowani” realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. W wymianie będzie uczestniczyć młodzież z Chorwacji, Bułgarii oraz Polski. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział
w ciekawych warsztatach praktycznych, które pozwolą zdobyć kompleksową wiedzę na tematy, które stanowią ważne elementy
w budowaniu własnej ścieżki kariery.

Pomożemy im odkryć swój własny styl, poszerzyć horyzonty oraz zwiększyć potencjał poprzez łączenie edukacji z aktywnym spędzaniem wolnego czasu w środowisku międzynarodowym.

Nie możemy się doczekać, a Wy?

#KREA #YoungCreativeandInspired #newproject #newhorizont #international #cooperation

4-1-1-1-1-1.png

partnerzy

Scroll Up